الحاق کتب تاریخی به کتابخانه - ویکی فقه 


الحاق کتب تاریخی به کتابخانه


۹۱/۱۱/۲: با آماده‌سازی و الحاق سری جدید کتب تاریخی    به کتابخانه مدرسه فقاهت، تعداد کتاب‌ها به حدود ۴۸۰۰ جلد رسید و آماده‌سازی مجموعه جدید کتب تفسیری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار