درس نهایه و بدایه - ویکی فقه 


درس نهایه و بدایه


۹۱/۶/۶: درس بدایةالحکمة    (۱۰۲ جلسه) و درس نهایةالحکمة    (۱۷۸ جلسه) استاد فیاضی به صورت آرشیوی در بخش کلام    مدرسه فقاهت قرار گرفت.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار