مبدل دانشنامه - ویکی فقه 


مبدل دانشنامه


۹۱/۱/۱۹: مقاله‌های «دانشنامه جهان اسلام» دارای پاورقی‌های متعددی است و زمان زیادی برای لینک دادن منابع به کتاب‌های کتابخانه صرف می‌شد به همین خاطر مُبدّلی ساخته شد که پانویس‌ها را از روی منابع تشخیص می‌دهد و آنها را می سازد و به کتابخانه ارجاع می‌دهد. با بکارگیری مبدل، مقاله‌ای که مستندسازی آن ده ساعت طول می‌کشید، در دو ساعت انجام می‌شود.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار