ویکی فقه عربی - ویکی فقه 


ویکی فقه عربی


۹۰/۱۰/۱: ویکی فقه عربی راه‌اندازی شد. برای نوشتن مقاله‌های عربی، در مرحله اول از موسوعة الفقهیه تالیف آیت‌الله شاهرودی استفاده می شود. طلبه‌های عرب زبان قم در ابتدا مقاله‌ها را می‌نویسند و در مرحله بعد از طلاب نجف و لبنان استفاده می‌شود.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار