دروس ترکیه - ویکی فقه 


دروس ترکیه


۹۱/۹/۱۳: مدرسه فقاهت و ویکی فقه در نشستی با حضور بیش از پنجاه نفر از اعضای مجمع عالمان اهل بیت ترکیه نمایش داده شد و به زودی تعدادی درس مقطع سطح سه به زبان ترکی استانبولی در مدرسه فقاهت پوشش داده می‌شود.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار